Bloková výjimka

Jedná se o legislativní úpravu Evropské komise č. 461-2010, která upravuje, že na novém vozidle v záruce může být prováděn servis a údržba v nezávislých autoservisech bez vlivu na dotčení záruky dané výrobcem vozidla.